Lodz University of Technology and TUFAK Cooperation


Lodz Teknoloji Üniversitesi ve TUFAK İş Birliği

Polonya Lodz Teknoloji Üniversitesi ve derneğimiz TUFAK Turizm Folklor Araştırma Kurumu arasında yapılan mutabakat neticesinde Erasmus+ Yüksek Öğretim Personel Hareketliliği projesi kapsamında ortaklık kurulmuş ve Lodz Teknoloji Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Üniversite Geliştirme Birimi görevlisi Barbara Konarzewska derneğimize 25.08.2015 - 29.08.2015 tarihleri arasında bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Barbara Konarzewska derneğimizin gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda bilgi almış ve uluslararası ortaklık uygulamaları, proje geliştirme, yönetim ve işleyiş süreçleri, kültürel çalışmalar, iyi örneklerin paylaşımı, tanıtım ve yaygınlaştırma, Türk kültürü etmenleri, gönüllü yönetimi ve dernek işleyişi gibi konularda bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Lodz Teknoloji Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde 6 yıldır çalışmakta olan Konarzewska sivil toplum örgütlerinin ve çeşitli üniversitelerin iyi uygulamalarını takip etmek ve çalıştığı birimler üzerinden üniversitesinde uygulamak amacıyla 2011 yılından bu yana Portekiz, Güney Kıbrıs, Türkiye ve İspanya’da dernekler ve üniversiteleri ziyaret ederek bilgi toplamıştır. Bu yıl ise ülkemizde derneğimizi ziyaret ederek kendini ve çalıştığı kurumu geliştirecek çalışmalar ve araştırmalar yapmıştır. Yapılan çalışma ziyareti neticesinde derneğimiz TUFAK’ın tarihi ve yaptığı çalışmalardan çok etkilenen Konarzewska, uyguladığımız Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti(AGH) projelerini üniversitesinde uygulamayı planlamış ve 23000 aktif öğrencisi bulunan bu üniversiteye yeni bir hareketlilik katma kararı almıştır.

Lodz University of Technology and TUFAK Cooperation

Poland Lodz University of Technology and TUFAK Tourism Folklore Research Centre Association have developed a partnership under Erasmus+ Programme Higher Education Staff Mobility for Training projects. Lodz University of Technology, Office of University Development and Human Resources Department Administrative Officer Barbara Konarzewska have completed a Study Visit to TUFAK Association on 25.08.2015-29.0.2015. Barbara Konarzewska is informed about the works of our Association and completed the study visit about these topics; international partnerships, project development, management and process, cultural works, sharing good practices, promotion and dissemination, Turkish cultural elements, volunteer management and NGO management. Barbara Konarzewska, who has worked on different departments of the university for six years, has been following the works of NGOs and other universities and making Study Visits to identify the good practices to apply in the University in Portugal, Southern Cyprus, Turkey and Spain since 2011. This year, Konarzewska has investigated and completed the Study Visit on TUFAK to improve herself and her university. During the Study Visit, Konarzewska has been highly impressed by the history and works of TUFAK and she has decided to apply European Voluntary Service (EVS) projects in the University which has 23000 active students and in this way, a new mobility opportunity can be added to the university.