Figür Bakımından Halk Oyunlarımız
 

 Figür bakımından da halk oyunlarımızın çok zengin olduğunu söyleyebiliriz. Oyunlarımızı figür bakımından incelediğimizde iki ana bölüme ayırmak mümkündür.

 Birincisi ülkemizinin her yerinde oynanan oyunlarda görülen ortak figürler. Bunları ana başlıkları ile şöyle sıralayabiliriz.

1- çift sol çift sağ figürü,

2- üç ayak figürü,

3- çökme figürü,

4- dönme figürü,

5- çapraz yürüme figürü,

6- çaprazsız sekerek yürüme figürü,

7- el vurma figürü,

8- topuk vurma figürü,

9- diz vurma figürü bu figürlerin çeşitlemelerini çoğaltmak mümkündür.

İkincisi bölge özelliklerine göre bölgede oynanan oyunlarda görülen ortak figürler. (Ege, Içanadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde görülen ortak figürler;

1- üçleme,

2- halay sallanışı,

3- omuz sallama titretme

Ege bölgesinde; 1- Atik, 2- kollu ve kolsuz yürüyüş yine yukarıda bahsettiğimiz bölgelerimize ait olarak yapılan ortak figürlerden biri de ellerle yapılan figürlerdir. Konusu ve oynanış biçimi itibariyle çok zengin olduğunu söylediğimiz halk oyunlarımızın konusu ve oynanış biçimine baktığımızda araçla oynanan halk oyunlarımızın zenginliğini görürüz.

Kaynak : Ahmet Çakır - Tozlu Adımlar (Türk Halk Oyunları - Makaleler - İncelemeler) 2009