Folklorun İlişkide Bulunduğu Bilim Dalları
 

 - Psikoloji

 - Sosyoloji

 - Etnografya

 - Etnoloji

 - Arkeoloji

 - Tarih

 - Antropoloji

 Folklor ile ilişkide bulunan diğer bilimler şunlardır; edebiyat, tıp, hukuk, dil bilimi, dinler tarihi, sanat tarihi, din bilimidir.

Folklor gerektiğinde diğer bilimlerin yöntem ve bulgularından yararlanır, sırası gelince başka ülkelerin folklorik verileriyle koşutlar kurar, karşılaştırmalar yapar bunların kökenine inmeye çalışır. Böylece yerellikten ve ulusallıktan evrenselliğe geçerek insanlığın ortak kültürüne katkıda bulunmaya yöneltir.