EURO MED

Avrupa-Akdeniz Gençlik Programı Barcelona Sürecinin üçüncü bölümünde “Sosyal, kültürel ve insani ilişkiler” başlığı altında çerçevesi çizilen bölgesel programlardan bir tanesi. Bahsi geçen üçüncü bölüm, bölgedeki 35 ortak (25 üye ülke:Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Lüksemburg, Belçika, İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Letonya, Estonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Malta, İtalya,Kıbrıs Rum Yönetimi ve İrlanda, 10 Akdeniz ülkesi; Cezayir, M ısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Tunus, Filistin Yönetimi, Suriye ve Türkiye)ülkeden gençlerin sürekli bir diyalog kurmasını amaçlıyor.
Bu diyalog, bölgedeki gençlerin birbirlerini karşılıklı olarak anlamasına, gençlerin sosyal ve iş hayatına adaptasyonuna yardım edecek ve sivil toplumun demokratikleşme sürecine katkıda bulunacaktır.
EuroMed, Avrupa Birliği tarafından ' barış, huzur, refah ve anlayış için ortak alan kurulması amaçlı politik, ekonomik ve sosyo-kültürel bir girişim' olarak tanımlamaktadır.
Geleneksel Düğün Törenlerimizi Paylaşalım adlı Euro-Med Projemizden Örnek Resimler

Geleneksel Düğün Törenlerimizi Paylaşalım adlı Euro-Med Projemizin Haberleri

     
http://www.mfib.gov.tr/ (TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi)