Halk Oyunları Ekiplerinde Giyim Eşyaları ve Aksesuarlar
 

1.Başa Giyilenler  Sarılanlar Takılanlar:

1.1. Kadın Giyiminde:

Fes, taçfes, finofes, tepetik,terlik, takke, arçîn,arakçin, kellepoş,kofik (kofi), hotoz, ağıl,oyalı yazma,oyalı hindi,yaşmak,çenber,çekiçenber.çatkı,çeki,çit,yağlık,leçek,çekme,keten,vala,mermeş,altın ve gümüş para,inci dizileri,sarkıtma,gerdanlık,beşibirlik,reşme,yanaklık,dulukçalık,maşallah,takma belik,guli belik bocnuğu-kurdelası,üçkor,saç koru,süğüm,penez,kıstı,sıra,hızma.

1.2. Erkek Giyiminde:

Dalfes,fes-ağabani sarık,külah-ağabani sarık,arakçin,fes.puşi,fes-kefiye,takke-puşi,keçe külah-poşu (puşi),börk-poşu,püsküllü terlik-poşu,terlk,poşu (puşi,puşu),sırmalı poşu,kara puşu (kukulata)kozunlu başlık-oyalı poşu,ahmediye,papak,kalpak,kabalak,agal,kefiye,yağlık,boyun bağı.

2. Bedenin Alt Bölümüne Giyilenler, Takılanlar:

2.1. Kadın Giyiminde:

Tek etek-iki etek-üç etek entari, deyre, bindallı, fistan, sıktırma, sıhma, İçlik (iştik), gömlek (göynek. köynek), bürûncük gömlek, aba, üslük, hırka, cepken, camadan,salta, kazaki,fermene, işlemeli yelek, aynalı yelek, caker, kutik, ayze, zübun (zubun,zıbın), isparel, belek, göğüslük (döşlük) pazubent, kolçak, levendi,hamayli.

2.2. Erkek Giyiminde:

Aba, kepenek, arkalık, kebe,kazaki (gazeki) çerkeska, çerkez. çuha. belek, libade. cepken,aba cepken, ante cepken, camedan(camadan) cebeden, kopran, salta, yelek, avcı yeleği, çitay yelek. delme, döş yeleği, kırk düğme yelek, şapik, zubun (zıbın). çuha. alakye, sallama, döslük (öğlük), içlik (işlik),gömlek (göynek),bürüncük (bürümcük) gömlek,mavrum gömlek,melez köynek,tem gömleği,mintan,kolçak,levendi,callahi,pazubent,hamaylı,köstekli saat.

3. Bele Sarılanlar,Takılanlar:

3.1. Kadın Giyiminde:

Altın veya gümüş kemer, ipek kuşak, şal kuşak (Acem,Trablus,Gürün Şalı),Tosya Kuşağı,sallama,belbağı,bel ipi,uçkur,kolan,marhama (mahrama),çevre,mendil,peşkir,para kesesi,hançer.

3.2. Erkek Giyiminde:

Ağabani kuşak, ipek kuşak, sal kuşak (Acem,Trablus,Gürün),Tosya Kuşağı,Horasan kuşağı,çift kuşak,kurşak,kuburluk,silahlık,deri kemer,uçkur,mendil,yağlık,çevre,para-tütün kesesi,hançer,kama,tabaka,saat.

4. Bedenin Alt Bölümüne Giyilenler:

4.1. Kadın Giyiminde:

Şalvar,çakşır,halta (holta), dimi,ton (don),tuman,mandik,paşa,donluk,dizlik,etekçek,çotu,önlük,futa,peştemal,keşani peştamal,önbezi,peşkir.

4.2. Erkek Giyiminde:

Şalvar, şal şalvar,potur,çakşır,çakşır menevrek,mandalas,sıkma (zıbka),şalşapik,dizlik,tuman,karadon.

5. Ayaklara Giyilenler, Takılanlar:

5.1. Kadın Giyiminde:

Nakışlı yün çorap,pamuklu çorap,yemeni, çedik (edik),kısa konçlu çizme,kaloş,mest-kaloş,galıç,kundura,lapçin,postal,reşik,cistik,lastik ayakkabı,halhal.

5.2. Erkek Giyiminde:

Nakışlı ve düz yün çorap,pamuklu çorap,zangal,çarık,yemeni, çedik,çepik,harik,uzun konçlu çizme,azyaski,kayalık,dizleme,kalevli,cimcime,civeki,çapula,poçikli kundura,getir,psotal,mest,cıstık (çistik),salenk,dolak,tozluk,kepmen.

Kaynak : Ahmet Şenol 'Halk Kültürü Ürünleri Arşivi' Haziran 2010 alıntdır - (Folklorik Türk Kıyafetleri  Türkiye Güzel Sanatları Geliştirme Vakfı Yayınları)