Türk El Sanatları (Zili - Sili)
 

Yünden, bezayağı zemin örgüsü üzerine renkli iplikler motif oluşturacak şekilde belirli atmalarla işlenir. Cicimde bu iplikler desenlerin konturlarını meydana getirerek yukarıya doğru sarılarak devam ederken, zililerde atlamalarla motiflerin içleri doldurulur. Zilide üç veya beş üstten, bir alttan değişik renkteki desen iplik­leri kendi aralarında bir boydan bir boya atılır.

Düz zili çapraz zili,seyrek zili,damalı ve kontorlu zili olarak gruplandırılır.Heybe,yastık,çuval,torba yer yaygısı ve duvara asılmak üzere dokunurlar.

HEYBE HEYBE    

Kaynak : Resimler ve bilgiler alıntıdır.. (Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Gen.Md.1993)