Halk Oyunlarının Toplumsal Yönden Değerleri
 
Halk Oyunlarının okul-aile ve çevre ilişkileri yönünden değeri: Eğitimde okul-aile ilişkilerinin önemi çok büyüktür. Okul aile ile elele verip bütünleştiği zaman gerçek anlamda bir eğitim sağlanabilir. Okul aile bağlarının kopuk olması halinde, tek başına okul, sağtanan amaca ulaşamaz. Bu nedenle okul yöneticilerinin, okulu velilere sevdirecek, tanıtacak, aileleri okula yaklaştıracak bir takım yollar araması, fırsatlar yaratması gerekmektedir. Bu konuda en uygun ortam düzenlenen okul gecelerinde sağlanmaktadır. Günümüze Halk Oyunları, bu tür gecelerde yapılan etkinliklerin belkemiğini oluşturmakta ve Halk Oyunsuz bir gösteri programı düşünülememektedir. Esasen öğrenci velilerin de böyle zamanlarda en çok hoşlandıkları etkinlik, çeşitli, zengin bir içerik taşıması yönünden Halk Oyunlarıdır.

 

Çocuğunu sahnede renk renk giysilere neşeli, beceri kazanmış, hareket halinde gören anneler, babalar mutlu olmakta, kıvanmakta ve hatta övünmekte; çocuğuna bu yeteneği veren öğretmen ve okula karşı yakınlık, sevgi, saygı duymaktadır. Okula karşı böylesine sıcak ve yakın duygular taşıyan velilere de her an istenilen nitelikte ilişkiler kurmak olanağı vardır. Bunca uygun koşulların sağlandığı bir eğitim çevresinde de gerçek amaçlara varmak pek zor olmasa gerek.

Okul geniş anlamda çevrenin de bir eğitim merkezidir. Okul hiçbir zaman ve kesinlikle çevreden soyutlanamaz. Kapılar her zaman çevresine açık olmalıdır. Okul çeşitli dallarda (Spor, Halk Oyunları, Müzik, Tiyatro, Elişleri v.s.) gösterdiği etkinliklerle çevresinde ilgi, sevgi uyandırır ve az da olsa çevresinde yaşayan her yaştaki insanı eğitir. Başka bir deyişle; kitleleri topluca eğitir. Bu nedenle Halk Oyunlarının başka bir yerde izleme olanağını bulamayıp, sadece yakınlarındaki okullarda gören kişilere de ulusal yönden kaynaştırıcı, birleştirici, bir etki yarattığı gibi onların bilgi ve görgülerini de arttırır.