Türk Halk Oyunları Çalgıları (Resim)
 

I-                    TELLİ ÇALGILAR:

                        I-Telli-tezeneli (tezene veya parmakla çalınan) çalgılar:

                                1. Meydan, divan sazları,
                                2. Bağlama, bozuk, tambura, çöğür,
                                3. Cura, bulgarı,
                               
4. Tar, v.b.

                        II- Telli - yaylı çalgılar:

                                1. Kopuz ıklığ,
                                2. Kabak, Rebab (rubbaba), eğit,
                                3. Karadeniz kemençesi, İstanbul kemençesi v.b.

II-            NEFESLİ ÇALGILAR:

                     1. Zurna,
                     2. Kaval (dilli, dilsiz),
                     3. Düdük (dilli, dilsiz),
                     4. Çığırtma (çırıtma),
                     5. Sipsi,
                     6. Çifte, tulum-çifte,
                     7. Mey, balaban.

III-         VURMALI ÇALGILAR:

                            1. Davul (nağara), koltuk davulu,
                            2. Tef, kudüm (daire),
                            3. Darbuka (deplike, dümbelek, dümbek, küp),
                            4. Zilli maşa, çarpara, parmak zilleri, kaşık v.b.

HALK OYUNLARINDA KULLANILAN DİĞER ÇALGILAR;

 Akordeon - Klarnet - Ud - Cümbüş -  Keman - Kanun