Zeybek Havalarının Notaya Alınması
 

Zeybek havaları genelde,ritmik yapılarına göre notalandırılır.Yani ağır zeybekler 9/4 lük,kıvrak ve çok kıvrak zeybekler.9/8 ve 9/16 ölçülerle notaya alınır.Bu belik bir kuraldır ama ,burada dikkat ed,lmesi gerekli bir husus vardır.O da ÜÇLÜ kümenin (aksak) belirgin olup olmadığıdır.Konuyu biraz daha açarsak;Eğer bir zeybek ezgisinde usul'ü oluşturan DOKUZ sayısı içinde ÜÇLÜ belirgin değilse,yani ölçü DOKUZ sayısı ile bitiyorsa;EZGİ 9/4lük,eğer ÜÇLÜ belirgin ise,yani BİR-İKİ,BİR-İKİ,BİR-İKİ,BİR-İKİ-ÜÇ şeklinde sayılıyorsa ;oyun ister ağır isetr kıvrak olsun ezgi9/8'lik ölçü ile notalanmalıdır.9/2 'lik notalama kolay okunması yönünden terdih edilmektedir,ama bu genel kurala aykırıdır.Çünkü;Halk Musikisinde birim notlar 4'lük 8'lik ve 16'lik değerlerdir.Aynı zamanda ,bu özelliği ile ezgiler daha kolay notaya alınmaktadır.

Kaynak : Zeybek Oyunlarımız (Hamit Çine) , Ahmet Şenol 'Halk Kültürü Ürünleri Arşivi' Haziran 2010