ZEYBEK HAVALARININ NOTAYA ALINMASI

Zeybek havaları genelde,ritmik yapılarına göre notalandırılır. Yani ağır zeybekler 9/4 lük,kıvrak ve çok kıvrak zeybekler.9/8 ve 9/16 ölçülerle notaya alınır. Bu belki bir kuraldır ama ,burada dikkat edilmesi gerekli bir husus vardır. O da ÜÇLÜ kümenin (aksak) belirgin olup olmadığıdır. Konuyu biraz daha açarsak; Eğer bir zeybek ezgisinde usul'ü oluşturan DOKUZ sayısı içinde ÜÇLÜ belirgin değilse, yani ölçü DOKUZ sayısı ile bitiyorsa; EZGİ 9/4lük,eğer ÜÇLÜ belirgin ise,yani BİR-İKİ,BİR-İKİ,BİR-İKİ,BİR-İKİ-ÜÇ şeklinde sayılıyorsa ;oyun ister ağır isterr kıvrak olsun ezgi 9/8'lik ölçü ile notalanmalıdır. 9/2 'lik notalama kolay okunması yönünden terdih edilmektedir,ama bu genel kurala aykırıdır. Çünkü;Halk Musikisinde birim notlar 4'lük 8'lik ve 16'lik değerlerdir. Aynı zamanda ,bu özelliği ile ezgiler daha kolay notaya alınmaktadır.

Kaynak : Zeybek Oyunlarımız (Hamit Çine) , Ahmet Şenol "Halk Kültürü Ürünleri Arşivi" Haziran 2010