XX. MIEDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZ - SWIAT POD KYCZERA (POLAND - JUNE - JULY - 2017 )