XXV.MIEDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZ- SWIAT POD KYCZERA (POLAND - JULY - 2022)