Afyon'da oynanan oyunlarin çogu türkülüdür. Saz çalanlar türkü de söylerler. Saz grubunu baglama, darbuka, zilli masa, ve tef olusturur. Açik havada bu sazlara davul ve zurna da eşlik eder. Karma oyunlarin bulundugu bu yörede daha çok Kirik ya da Kasikli Zeybek oyunlari yer almaktadir. Genellikle erkekler tarafindan oynanan zeybek oyunlari yaninda, Dinar ilçesinde, kizlar tarafindan oynanan teke yöresi nitelikli oyunlarin agir bastigi görülmektedir.

 

Başlıca halk oyunları olarak: Al Yemeni, Davul Oyunu, Gerede Zeybeği, Halimem, Karaköy Sekmesi, Karşılama, Köroglu, Adayolu Kestane, Menmen (Pıt pıt), Meşeli, Ördek, Sürütme, Bindirme, Göynük Zeybeği, harbi Çengi Mudurnu Zeybeği, Omuz Halavı Zilleri başlıca halk oyunlarıdır.

Oyunlara eşlik eden müzik aletleri şunlardır:  Davul, zuma, kaval, tef, divan sazı, bağlama, cura, kabak kemanedir.

DİNAR  YÖRESİ KIYAFETLERİ

KADIN GİYSİLERİ

BAŞA GİYİLENLER

Tepelik (Takke): Döğme gümüşten olup fese tutturulur. Gümüş yaklaşık 13 cm uzunluğunda kare şeklinde 1, 1.5 cm eninde bulunur. Tepeliğin hizasında altın zincirler olup, fes hizasına kadar sarkar. Her zincirde üçer altın olmak üzere, turn başta 30 altın bulunur. Fesin üzerinde yani tepeliğin altına kırmızı renkte saten geçirilir.Bunun ismi de çeki veya gaz'dir. Altınlar bunun üzerinde sallanır

Çember (Başörtü): Tepeliğin üzerine beyaz renkte, kenarlan gül işlemeli, uç çevresi pul oya ile işli, yöresel adı "ÇEMBER" olan eşarp örtülür. Eşarptaki işlemeler kanaviçe ile yapılır. Çemberi kadınlar üstten, kızlar ise çene altından bağlar. Saçlan bel hiza­sına kadar iner ve ince örü yapılır. Saçların gürlüğüne göre örü sayısı da değişir. En az 40, en çok 60 adettır. Örülerin uçlarına ise nazar değmesin diye mavi boncuk takılır. Kızlar gelin olurken, saçlan önden kakül kesilir. Buna da o yörede "zülüf' denir.

 

 

SIRTA GİYİLENLER

Akçagöynek: Kendi el tezgahlarında beyaz iplikten dokunan düz renkte kumaştan dikilir.Yaka ve etek uçlan iki su halinde kanaviçe işlenir.Zengin elişi motiflerle süslü olan bu giysiye halk dilinde "AKÇA GÖYNEK" ismi verilir.Motiflerin yapıldığı ilik yünden olup, yörede yetişen otlardan boyalarla renklendirilmiştir.Bu göynekler önde bulunan iplere göre isim alır
At nalı işlemeli, Bıçak burnu işlemeli, Goyun gözü, işlemeli, Çırrak işlemeli, Kedi ayaği işlemeli, Muskali işlemeli, Goydürme işlemeli,Yılan iyesi işlemeli.Söz konusu göyneğin boyu diz kapağı altındadır.

Fermane: Üst kısmına yöresel adı "FERMANE" olan kollu çepken giyilir.Kadife, çuha veya suet kumaştan yapılan bu giysi, bordo-lacivert-ördek başı yeşil renklerden olur. Fermanenin kollan ve on kısımları gümüş sim işli olup, işlerde gül motifleri hakimdir. Boyu ise bel hizasındadır.

İşlik: Bazi kişilerce fermene yerine daha ziyade suet kumaştan yapılan işlik giyilir. Turuncu, mavi ve bordo renklerde yapılır. Boyu bel hizasındadır.Çevresi ve Ön kısmı iş­li kollarında da çok ince bilezik olup hafif büzdürülür. Sade işlemeli olan bu giysi üzerindeki motiflere gore isim alır.

a) Koç boynuzlu, b) Aynah, c) Güllü işlemeli, d) Kaz ayaği, e) Düz didi, f) Oturtma

Üç Etek: İplikleri kendileri tarafından boyanır. Renklerde genelde bordo veya lacivert hakimdir. Kumaş el tezgahında dokunur. O yörede bulunan köylere göre kareli ve­ya çizgili olarak değişmektedir. Fermane veya işliğin altına giyilir.

Şalvar: Üçeteğin kumaşından el tezgahlannda dokunur. Bazı köylerde çizgilisi de giyilmektedir. Uçkur kısmına ayrı bir kumaş geçer.  Kumaşlarda rengine ve desenine göre isim alır.

1- Çiğer alı  2- Kırmızı alaca don  3- Mavi alaca don

AYAĞA GİYİLENLER

Çorap: Kırmızı, yeşil, mavi, lacivert, sarı ve beyaz renklerin hakim olduğu çorap bulunur.Gül motiflerinin çoğunlukta bulunduğu çoraplar yün ipliğinden örülür.Bunlar-da motiflerine göre isim alır.

1. Muskalı tek şişli çorap 2. Mozak gülü beş şişli çorap 3. Dağınık gül beş şişli çorap 4. Karalı yel este beş şişli çorap 5. Güççük beş şişli çorap.

Yemeni (Ayakkabı): Altı kösele ve kabaralı olan ayakkabıların yüz kısmı deri kaplıdır. Renklerde bordo kırmızısı veya siyah renk hakimdir. Genelde kina ve düğünlerde giyilir. Yöresel adı "KUNDURA" veya "YEMENI”dir. Günlük giysileri ise hayvan derisinden yapılmış çarıktır.

 
     
 


AKSESUAR

Gümüş Kemer: Dövme gümüşten olup, önünede kurbağa kafası biçiminde tokası bulunur. Üç eteğin üzerine takılır. Yörede gümüş kemer yerine kırma kemer de kullanılmaktadır. Halk dilinde bunlara "kuşak" adı verilir.

Dizili Altın: Kırmızı kurdeleye dizili altın kullanılır. Bunlarda boyuna takılır. Oyun aracı olarak da şimşirden yapılan tahta kaşık kullanılır.

Oyunlarda 4 adet kaşık kullanılır.(2 sağ elde - 2 sol elde)

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ahmet Şenol MEB Türk Halk Oyunları Giysileri -1999 Ankara

 

Yörelerimiz

Edirne Yöresi Dinar Yöresi Bolu Yöresi Silifke Yöresi Karadeniz Yöresi Adıyaman Yöresi Gaziantep Yöresi Kars Yöresi Bingöl Yöresi Bitlis Yöresi
 

"Ulusal Oyunlarımızı Öğrenmek Bir Şeref,Öğretmek İse Kutsallık Kazandırmaktır." Mustafa Kemal Atatürk

Halk oyunları bir bakış, duruş, gülüş, ağır ama anlamlı bir kımıldanma, mutlulukla hareketli bir sıçrama; coşkuyla sesleniş, derin bir hüzünle susuştur.Anadolu insanı oyun oynamaya başlayınca kendinden geçer, bedenini duygularının seline bırakır ve iç huzura yönelir. Anadolu insanı, davulun sesini, yüreğinin çarpıntısında duyar, zurnanın nağmesini gönlünün sesiyle birleştirir, coşar, eğlenir, eğlendirir.Harman yerinde berekete şükür duasıdır.Halk oyunları, köy meclislerinde zaman seline yoldaştır.Düğünlerde gelinin ağıtı, güveyinin heyecanıdır. Bir başkadır halk oyunlarımız..